Friday 23 Feb 2024
YOU ARE HERE: Home Taiwan
TaiChung Music Exchange Tour 1112 - namelist Print E-mail
音樂營- 簡介 音樂營- 介紹 音樂營- 行程 音樂營- 名單
音樂營- 住宿 音樂營- 小冊子 音樂營- 相片 音樂營- 新聞

 

保良局羅氏基金中學  國立大里高中  國立員林高級家事商業職業學校

「2012港臺三校高中學生藝文饗宴」- 名單

 

PLK Laws Foundation College 保良局羅氏基金中學

Number Class Gender Name Chinese
1 1J M Lee Yi Ting 李怡廷
2 1M F Li Ka Yin 李嘉言
3 1M F Cheng Wing Yan 鄭泳昕
4 1M M Hau Pak Chuen 侯柏全
5 1M F Yeung Tsz Yan  楊子欣
6 1M M Wong Kin Chung 黃健聰
7 1M M Yu Cheuk Hin 余綽軒
8 1S M Lai Chi Kan Dickson 黎子勤
9 1S M Lee Yi Chun 李怡震
10 1V M Hui Chun Kit 許晉杰
11 1V M Ku Fung Tsz 顧鳳梓
12 1V F Wong Cathy Kin Yan 王建欣
13 1V M Cheng Tsz Fung 鄭梓峰
14 2J M Shiu Hin Sing 邵顯聲
15 2J F Yau Pak Na 丘柏娜
16 2M F Sen Wing Chi 孫頴芝
17 2M F Ng Hoi Man  吳凱汶
18 2S F Yeung Lok 楊諾
19 2S F Tsui Lok Yin 徐樂然
20 2S F Chan Yuk Ming 陳鈺明
21 2V F Chu Yan Tung Queena 朱訢彤
22 3J M Wu Tsun Yu 胡浚榆
23 3J F Chow Tsz Yan 周子恩
24 3J M Lam Yik Hang 林翊行
25 3M M Yeung Sing Nam 楊勝楠
26 3M M Tong Theodore Jeremy 湯俊熙
27 3S M Yeung Kwan Po 楊君寶
28 3S M Tsang Hei Nok 曾熙諾
29 4J F Chan Hin Ting 陳軒婷
30 4J M Lo Yik Hong 羅奕匡
31 4J F Poon Yi Wai 潘苡蔚
32 4N F Tang Nga Man  鄧雅文
33 4S F Lo Hoi Ling Winki 盧凱鈴
34 4S M Luey Kwan Ho Christopher 劉鈞浩
35 4V M Li Wing Hei 李永晞
36 4V M Lee Kwok Cheung 李國墇
37 4V F Wong Cho Ying 黃祖瀅
38 4V M Chan Cheuk Hin 陳卓軒
老師:
Miss Ng Wing Yan
Miss Au Yuen Sheung Catherine
Miss Lok Kwan Wai
Mr Wan Kong

 

PLK Luk Hing To Primary School 保良局陸慶濤小學

Number Class Gender Name Chinese
1 5D F Cheng Cheuk Tung 鄭妁桐
2 5D M Yeung Pak Him 楊柏謙
3 5D F Lam On Yu Oiliva 林安瑜
4 5L M Kwong Sung Chi Jason 鄺崇智
5 5L M Kwong Nok Hang Jamie 鄺諾恆
6 5R M Li Yun Ho 李潤濠
7 5S M Chan Ling Chung 陳令沖
8 5S M Shih Yi Chun 施奕均
9 6D F Choy Yi Ting 蔡依庭
10 6D M Tsang Man Him 曾文謙
11 6D M Chung Yu Hin 鍾譽軒
12 6L M Au Ho Kwan 區浩鈞
13 6L M Cheng Wing Kaai 鄭穎堦
14 6R M Shiu Hin Yeung 邵顯揚
15 6S M Yeung Chuen Lung 楊尊龍
16 6S F Cheung Coco Kit Yung 張傑容
17 6S F Tang Ling Si 鄧令鍶
18 6S M Chow Pak Ho 周柏皓
19 6R M Lee Tsz Hei 李子熙
老師: 
Mr Lau Ka Ho
Miss Tam Yee Kit

 

Last Updated on Thursday, 11 April 2013 12:35